აკრძალულია შემდეგი სახის პროდუქციის გამოგზავნა

 • * ნებისმიერი სახის არომატიზატორი, ე.წ. "ბიო", მაგ.: Zero Gravity და სხვა...
 • * არბალეტი, ისრები, მშვილდი
 • * "სფრეი", დატუმბული ბალონის ტიპის, ნებისმიერი ნივთიერება.
 • * ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.)
 • * პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია.
 • * ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.
 • * ტოქსიკური ნივთიერებები
 • * ცეცხლსასროლი იარაღები, ნაწილები ან იარაღის აქსესუარები (თუნდაც ოპტიკური სამიზნე)
 • * თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი
 • * ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია
 • * ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.
 • * რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის
 • * ჟურნალები და კატალოგები
 • * პნევმატური თოფები დატუმბული აირის ბალონით და მათი აქსესუარები
 • * აირსოფტის პნევმატური თოფები, ელექტრო პნევმატური სათამაშო თოფები და მათი აქსესუარები
 • * ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები
 • * წყალქვეშა ნადირობისთვის სპორტული თოფები და მათი აქსესუარები.
 • * პნევმატური იარაღის დატუმბული CO ბალონები და აქსესუარები.
 • * ზოგადად ნებისმიერი სახის დატუმბული ბალონი, ნებისმიერი ზომის
 • * ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და იმპორტის ნებართვის გარეშე დასაშვებია ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანა:
 • ა) მცენარე და მცენარეული პროდუქტი ნიმუშის სახით, მთლიანი წონით არაუმეტეს 10კგ, გარდა მცენარის თესლისა და მცენარის გასამრავლებელი მასალისა;
 • ბ) საფოსტო გზავნილით შემოტანილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მასალები (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს), შემდეგ შემთხვევებში: ბ.ა) 5 ცალამდე მცენარე, მათ შორის, ხე-მცენარეები და ბუჩქები; ბ.ბ) 3 კგ- მდე ციტრუსების ნაყოფი; ბ.გ) 5 კგ- მდე სხვა ახალი ხილი ან ბოსტნეული, ან ორივე ერთად; ბ.დ) 20 ცალამდე მოჭრილი ყვავილები ან ტოტები, ან ორივე ერთად, ან ერთი თაიგული ან გვირგვინი მოჭრილი ყვავილებისგან, ან ტოტებისგან ან ყვავილებისა და ტოტებისგან ერთად; ბ.ე) 5 ცალამდე ქოთნის მცენარეები; ბ.ვ) 2 კგ-მდე ყვავილის ბოლქვები ან ტუბერები ან ორივე ერთად;
 • ბ.ზ) 5 პაკეტი სათესლე მასალა, თითოეული 5 გრამის ოდენობით; ბ.თ) 30 კილოგრამამდე გამხმარი და გამომშრალი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები; (9.12.2014 N 670)
 • * ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი, ე.წ."ბიო", არომატიზატორი. ასეთი სახის ამანათის გამოგზავნის შემთხვევაში პროდუქცია განადგურდება და გზავნილის ადმინისტრაცია არ აანაზღაურებს საფასურს.
 • * ცოცხალი ცხოველები, თევზები, ფრინველები, მღრღნელები და მათ ფიტულები, ძვლები, ბეწვი და ა.შ..
 • * რეალური ფული-მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის.